Iskrobezpieczeństwo obwodów elektrycznych

Prąd elektryczny jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, szczególnie jeśli wykorzystuje się go w sposób nieodpowiedni lub nieodpowiedzialny. Zagrożeniem jest tutaj nie tylko samo porażenie prądem, w wielu miejscach istnieje dodatkowe zagrożenie spowodowane wystąpieniem iskry przebiegającej po obwodach.

Iskrobezpieczne obwody elektryczne w strefach wybuchowych

IskrobezpieczeństwoW wielu, w których wykorzystuje się prąd elektryczny występuje pewne ryzyko związane z wybuchem. Wydzielające się gazy i materiały, które w nieodpowiednich warunkach mogą wybuchnąć sprawia, że iskra pochodząca z uszkodzonego lub nieprawidłowo zamontowanego obwodu może wywołać wybuch i stworzyć sytuacje zagrożenia życia. W takich miejscach konieczne jest zastosowanie iskrobezpiecznych instalacji elektrycznych, które w bezpieczny sposób przesyłają prąd bez możliwości wywołania niekontrolowanego wybuchu. Iskrobezpieczeństwo jest tak naprawdę zbiorem norm i reguł, które muszą spełnić obwody elektryczne, aby były uznane za bezpieczne. Reguły są bardzo zróżnicowane i zaczynają się od sposobów podłączenia końcówek przewodów, poprzez rodzaje stosowanych przewodów, a kończąc na doborze urządzeń, które również wykazują iskrobezpieczność. W miejscach zagrożenia wybuchem wszystko musi być wykonane bez odbiegania od wytycznych, gdyż nie można pozwolić na nawet cień możliwości wystąpienia iskry. Z reguły stosuje się też tam obwody o obniżonym napięciu i czujniki pozbawione zbyt wielu elementów elektronicznych, a często zbudowane w sposób czysto mechaniczny. Po wykonaniu takiej instalacji osoby z odpowiednimi uprawnieniami powinny dokonać analizy jakości wykonania i zgodności z normami w celu wystawienia odpowiedniego certyfikatu.

Sytuacje zagrożenia życia nie powinny nigdy wystąpić w żadnych firmach, które powinny się dostosować do obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa. Szczególnie duże zagrożenie występuje w kopalniach oraz miejscach gdzie używa się materiałów łatwopalnych oraz gazów, tam powinno się realizować konsekwentną politykę nie tylko w przypadku instalacji elektrycznych.