Najważniejsze narzędzia śledcze

Osoby zajmujące się śledzeniem innych osób na zlecenie posługują się wieloma narzędziami. Poza obserwacją, w wyniku której zdobywa się poszczególne dowody, można wykorzystać badanie wykrywaczem kłamstw. Jednak badaniu można poddać się na własne życzenie. Ma to najczęściej związek z udowodnieniem prawdomówności osobom z bliskiego otoczenia.

Sposób przeprowadzania badania przy pomocy wariografu?

Badanie wariografem ŁódźBadanie powinno być przeprowadzone przez osobę, która ma doświadczenie. Najważniejsze są pytania, które muszą być formułowane w odpowiedni sposób. Badanie wariografem Łódź jest również wybierany przez firmy, które chcą sprawdzić prawdomówność swoich pracowników. Minimalizuje się tym samym ryzyko powstawania strat finansowych oraz szkód wyrządzonych w wyniku postępowania pracowników. Najczęściej jednak korzysta się z wykrywacza kłamstw podczas przeprowadzania śledztw. Wyniki badania pozwalają na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w zeznaniach składanych w toku przygotowawczym do procesu sądowego. Osoba badana odpowiada na 8 pytań, a koszt poddania się badaniu wynosi od 300 do 1500 złotych. Konkretna cena uzależniona jest od charakteru przeprowadzonego testu. Wyniki zawsze są udostępniane jedynie osobie zamawiającej, możliwe jest również podpisanie szczególnej umowy o poufności. Ogólnie rzecz biorąc nie ma specjalnych wytycznych, co do przygotowania się do badania. Najważniejszą zasadą jest to, by podczas badania być możliwie najbardziej zrelaksowanym. 

Manipulacja wynikami jest możliwa, ale tylko w przypadku gdy posiada się zdolności regulowania tętna i oddechu. Wykrywacz kłamstw można oszukać również poprzez zadanie sobie fizycznego bólu. Wyniki badania mogą być więc zakłócone przez występowanie dodatkowych czynników fizycznych, niektóre można wywołać.